Viraito
Firmast Tegevusalad Tehnika Kontakt

Uue veisefarmi ehitus

Töö sai alguse 27.08.2003 sõlmitud töövõtulepingust. Kuna olemasolev laut on pärit 1972 aastast ja on täielikult amortiseerunud ning ei saa vastavusse nõuetega viia sõnnikumajandust, olimegi sunnitud ehitama täiesti uut. Rekkida vana oleks olnud kohutavalt kallis ja suhteliselt mõttetu, sest siht - 424 lüpsilehma lauta, oleks olnud siis kättesaamatu. Peale uue lauda valmimist jäävad vanadesse hoonetesse ainult kinnislehmad ja poegimislaut.

mikare.net