Ajalugu ja faktid

 

*100000 pealise mahutavusega (noorloomadega)
*Kõik aastal 1999 soetatud tootmishooned on rekonstrueeritud ja kaasajastatud
*2004 valmis uus kompleks 426. pealisele lüpsikarjale
*2012 laiendati lauta 42 loomakoha võrra. Laiendusega saadi sünkrooni kinnislehmade, ettevalmistusgrupi ja lüpsvate lehmade liikumine tootmistsüklis

 

 

*Kari on puhtatõulised EHF (Eesti Holsten Friis) loomad

*2018 väljalüps 8 808 lt (2017: 9 106 lt)

*2019 väljalüps 9 800 lt

 

 

 

OÜ Viraito on Piimandusühistu E-Piim asutajaliige alates 1998 aastast.
E-Piim kuulub enam kui sajale kohalikule farmerile. Tootmisettevõte võimaldab puhverdada toorpiima hindade kõikumisi tänu sellele, et kontrollitakse kogu väärtusahelat piima tootmisest kuni lõpptoodanguni.
Kogu E-Piima varutavast piimast moodustab Viraito osa ca 4,605%